Πρόδρομος Συμεωνίδης, απόφοιτος 2022

Πρόδρομος Συμεωνίδης, απόφοιτος 2022, φοιτητής στο Τμήμα Διο