Δημήτρης Σταύρου, απόφοιτος 2022

Δημήτρης Σταύρου, απόφοιτος 2022, φοιτητής στο Τμήμα Οικονομ