Βικτωρία-Μαρία Καραφλού, απόφοιτη 2021

Βικτωρία-Μαρία Καραφλού, Α' Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού, απόφοιτ