Μιχάλης Ζαραβέλας, απόφοιτος 2019

  • Μιχάλης Ζαραβέλας ΑΛΙ

Μιχάλης Ζαραβέλας, απόφοιτος 2019

Αρσάκειο Λύκειο Ιωαννίνων

Το σχολείο είναι πηγή γνώσης την οποία οι μαθήτες μπορούν να εκμεταλλευτούν για να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το φροντιστήριο δεν είναι ικανό να αντικαταστήσει το σχολείο και να βοηθήσει κάποιον να πετύχει στις πανελλήνιες. Το Αρσάκειο δεν προσφέρει στους μαθητές μόνο γνώσεις για να πετύχουν στις πανελλήνιες, αλλά και διάφορα ερεθίσματα τα οποία τους βοηθούν να ωριμάσουν και να αποκτήσουν την κατάλληλη πειθαρχία. Ξεχωρίζει, γιατί η φοίτηση σε αυτό είναι προσομοίωση της ζωής, όπου ο μαθητής και εν δυνάμει εργαζόμενος θα πρέπει να σέβεται τους ανωτέρους όπως σέβεται τους καθηγητές του, να μάθει να συνεργάζεται όπως με τους συμμαθητές του κτλ. Αυτό επιτυγχάνεται με τον τρόπο που γίνεται το μάθημα, τις συμβουλές που δίνουν οι καθηγητές και με τη συνειδητοποίηση των λαθών από τους ίδιους τους μαθητές.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο.

Go to Top