Αγάπη Βλάχου, απόφοιτη 2022

Αγάπη Βλάχου, απόφοιτη 2022, 1η στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχαν