Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης

Αγάπη Βλάχου, απόφοιτη 2022

Αγάπη Βλάχου, απόφοιτη 2022, 1η στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχαν

Ίων Λαδόπουλος, απόφοιτος 2022

Ίων Λαδόπουλος, απόφοιτος 2022, φοιτητής στη Σχολή Διεθνών κ

Αριστείδης Κατσικέας, απόφοιτος 2022

Αριστείδης Κατσικέας, απόφοιτος 2022, φοιτητής στη Σχολή Ηλε

Go to Top