Αύρα Παπαδοπούλου, απόφοιτη 2022

Αύρα Παπαδοπούλου, απόφοιτη 2022, φοιτήτρια Νομικής ΕΚΠΑ Β΄