Χρήστος Κουτσοκώστας, απόφοιτος 2019

Χρήστος Κουτσοκώστας, απόφοιτος 2019, Ιατρική Θράκης (18.261