Χρυσαλίνα Γουλή, απόφοιτη 2019

Χρυσαλίνα Γουλή, απόφοιτη 2019, Νομική Θεσσαλονίκης (18.056