4 απόφοιτές μας συμμετέχουν στον συλλογικό τόμο: «Δημιουργικά αρχεία ως ζωντανά τοπία μνήμης στην ψηφιακή εποχή»

Η ακαδημαϊκή έρευνα με τη χρήση αρχειακών πηγών και όχημα τη