Γιάννης Ευθυμίου, απόφοιτος 2014

Γιάννης Ευθυμίου, Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης, απόφοιτος 20