Γιάννης Αντωνιάδης, απόφοιτος 2020

Γιάννης Αντωνιάδης, Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης, απόφοιτος