Γιώργος Γρηγοριάδης, απόφοιτος 2014

Γιώργος Γρηγοριάδης, Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης, απόφοιτος