Γιώργος Σωτηρούδης, απόφοιτος 2014

Γιώργος Σωτηρούδης, Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης, απόφοιτος