Κωνσταντίνα Αμπά-Ντέκα, απόφοιτη 2014

Κωνσταντίνα Αμπά-Ντέκα, Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης, απόφοι