Κωνσταντίνα Παπαναστασίου, απόφοιτη 2023

Κωνσταντίνα Παπαναστασίου, απόφοιτη 2023, Αρσάκειο Λύκειο Θε