Κωνσταντίνος Αβραάμ, απόφοιτος 2022

Κωνσταντίνος Αβραάμ, απόφοιτος 2022, φοιτητής στο Τμήμα Χημε