Κωνσταντίνος Καραθάνος, απόφοιτος 2021

Κωνσταντίνος Καραθάνος, Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης, απόφοι