Μαρία Λιάτσικου, απόφοιτη 2020

Μαρία Λιάτσικου, απόφοιτη 2020, Αρσάκειο Λύκειο Πατρών Νομικ