Νίκος Κουγιανός, απόφοιτος 2022

Νίκος Κουγιανός, απόφοιτος 2022, φοιτητής Ιατρικής, Πανεπιστ