Νίκος Όψιμος, απόφοιτος 2022

Νίκος Όψιμος, απόφοιτος 2022, φοιτητής Ιατρικής ΔΠΘ (18.125