Μαρίνα Μαυρίδου, απόφοιτη 2019

Μαρίνα Μαυρίδου, απόφοιτη 2019, Σχολή Χημικών Μηχανικών Θεσσ