Ανδρέας Βλασταράς, απόφοιτος 2019

Ανδρέας Βλασταράς, απόφοιτος 2019, 6ος στο Τμήμα Ηλεκτρολόγω