Στέλιος Βοσκάκης, απόφοιτος 2023

Στέλιος Βοσκάκης, απόφοιτος 2023, Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Λύκε