Θάλεια Παπαθανασίου, απόφοιτη 2022

Θάλεια Παπαθανασίου, απόφοιτη 2022, φοιτήτρια Ιατρικής ΑΠΘ (