Στελίνα Μπουζοπούλου, απόφοιτη 2022

Στελίνα Μπουζοπούλου, απόφοιτη 2022, φοιτήτρια Φιλολογίας ΑΠ