Ξένια Νικολάου, απόφοιτη 2022

Ξένια Νικολάου, απόφοιτη 2022, φοιτήτρια Βιολογίας ΑΠΘ (2η μ