Βιολέτα Παπαλεξίου, απόφοιτη 2019

Βιολέτα Παπαλεξίου, απόφοιτη 2019, Ιατρική Πάτρας (18.663 μό