Μία Αρσακειάδα WOMENTOR

Η απόφοιτή μας Ναταλία Παρασκευοπούλου, Senior Manager στη L