Α΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού

Βιολέτα Ζαγγογιάννη, απόφοιτη 2022

Βιολέτα Ζαγγογιάννη, απόφοιτη 2022, φοιτήτρια στη Σχολή Ηλεκ

Οδυσσέας Κωστάρας, απόφοιτος 2021

Οδυσσέας Κωστάρας, Α΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού, απόφοιτος 202

Άγγελος Καρασαβίδης, απόφοιτος 2021

Άγγελος Καρασαβίδης, Α΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού, απόφοιτος 2

Μαρία Σινιολάκη, απόφοιτη 2021

Μαρία Σινιολάκη, Α' Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού, απόφοιτη 2021 Ε

Γιάννης Σακελλάριος, απόφοιτος 2021

Γιάννης Σακελλάριος, Α' Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού, απόφοιτος 2

Κωνσταντίνα Χαβάτζα, απόφοιτη 2021

Κωνσταντίνα Χαβάτζα, Α' Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού, απόφοιτη 20

Go to Top