Α΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού

Γεωργία Σαμολαδά, απόφοιτη 2022

Γεωργία Σαμολαδά, απόφοιτη 2022, φοιτήτρια στο Τμήμα Μοριακή

Βιολέτα Ζαγγογιάννη, απόφοιτη 2022

Βιολέτα Ζαγγογιάννη, απόφοιτη 2022, φοιτήτρια στη Σχολή Ηλεκ

Οδυσσέας Κωστάρας, απόφοιτος 2021

Οδυσσέας Κωστάρας, Α΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού, απόφοιτος 202

Άγγελος Καρασαβίδης, απόφοιτος 2021

Άγγελος Καρασαβίδης, Α΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού, απόφοιτος 2

Μαρία Σινιολάκη, απόφοιτη 2021

Μαρία Σινιολάκη, Α' Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού, απόφοιτη 2021 Ε

Γιάννης Σακελλάριος, απόφοιτος 2021

Γιάννης Σακελλάριος, Α' Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού, απόφοιτος 2

Go to Top