Νίκος Βερβερίδης, απόφοιτος 2023

Νίκος Βερβερίδης, απόφοιτος 2023, Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκ