Δήμος Μυλωνάς, απόφοιτος 2020

Δήμος Μυλωνάς, απόφοιτος 2020, Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης