Δήμος Μυλωνάς, απόφοιτος 2020

  • Δήμος Μυλωνάς ΑΛΘ 2020

Δήμος Μυλωνάς, απόφοιτος 2020, Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης

1ος στο Φυσικό Θεσσαλονίκης (19.150 μόρια)

Είμαι στο Αρσάκειο από πάντα! Ξεκίνησα στο Νηπιαγωγείο. το σχολείο σίγουρα επηρεάζει την πορεία του μαθητή. Η κατεύθυνση που ο μαθητής θα επιλέξει εξαρτάται πολύ από την επιστημονική επάρκεια, αλλά και την προσωπικότητα των καθηγητών. Ένας καλός καθηγητής θα εμπνεύσει τον μαθητή και ειδικά στα μαθήματα κατεύθυνσης παίζει ουσιαστικό ρόλο. Από την άλλη, υπάρχει και η προδιάθεση, η κλίση του ίδιου του μαθητή προς ένα αντικείμενο και αν συναντηθεί με έναν εμπνευσμένο δάσκαλο, τότε η απόφαση για τις σπουδές του είναι πιο εύκολη.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο.

Go to Top